Nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet for 38 kommuner Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

I lyset af smitteudviklingen har regeringen besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag i 38 kommuner:

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden (Bornholm undtaget).
 • En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg Kommune.
 • Større danske byer: Århus, Odense.

De nye tiltag på børne- og undervisningsområdet er:

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning.
 • Sårbare grupper er undtaget, fx elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan fortsat bo på og modtage undervisning på deres skoler under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.
 • Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser kan fortsat bo på skolen. Uddannelsesinstitutionen kan vælge at overgå til fjernundervisning for kost- og skolehjemselever.
 • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning.
 • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres.
 • Prøver og eksaminer kan gennemføres inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester.
 • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen (gælder hele landet).

Tiltagene vil gælde fra den 9. december 2020 til den 3. januar 2021.

Posted Under

Skriv et svar