Nye COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet udvides til at gælde i alt 69 kommuner Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt mandag den 7. december, udvides til at omfatte i alt 69 kommuner. Følgende geografiske områder er nu omfattet:

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden (Bornholm undtaget)
 • Alle kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland
 • Vejle, Fredericia og Middelfart i Region Syddanmark
 • Større danske byer derudover: Aalborg og Odense Kommune

For de i alt 69 kommuner gælder følgende restriktioner og anbefalinger:

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
 • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
 • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
 • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
 • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
 • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen (gælder hele landet)

Tiltagene vil gælde fra fredag den 11. december 2020 kl. 16.00 til og med den 3. januar 2021.

Posted Under

Skriv et svar