Nye COVID-19-tiltag på undervisningsområdet over jul Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline

Nyhed fra UVM:

På Børne- og Undervisningsministeriets område er tiltagene følgende:

  • Elever i 0.-4. klasse hjemsendes og overgår til nødundervisning. SFO og klubtilbud for elever i 0.-4. klasse lukkes også. Der vil dog være mulighed for nødpasning for de børn, der har behov for det, fx børn med forældre, der arbejder i kritiske funktioner.
  • Elever på efterskoler, frie fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler, kostelever på ungdoms- og voksenuddannelser og elever på FGU samt i ASF-klasser sendes hjem og overgår til nødundervisning.
  • Sårbare børn og unge, kursister og deltagere, herunder i specialskoler og specialklasser m.v., i STU, TAMU og specialundervisning for voksne, samt elever med bopæl i udlandet eller som af anden grund ikke har mulighed for at rejse hjem, er fortsat undtaget fra hjemsendelse.

De nye tiltag træder i kraft mandag den 21. december 2020 og gælder frem til den 3. januar 2021.

Posted Under

Skriv et svar