Nye tiltag mod COVID-19 på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland Categories: Børn og unge, Mundbind, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

De nye tiltag gælder kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. De vil være gældende fra den 9. november foreløbigt til den 3. december.

Nye restriktioner på dagtilbuds- og grundskoleområdet

  • Dagtilbud omfattes af krav til pasning i mindre, faste grupper.
  • 5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der fornyligt i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10-14 årige.
  • Undtaget er dog sårbare børn og elever, herunder børn og elever, der modtager specialundervisning.
  • Øvrige klassetrin i grundskolen kan have fremmøde, men krav om 1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, for eksempel skal man undgå fælles frikvarter og undervisning på tværs af klasse.

Nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

  • Fremmøde reduceres til maksimalt 50 procent på ungdoms- og voksenuddannelser, og der indføres nødundervisning. Der kan prioriteres fremmøde for elever, der er i deres afsluttende år. Undtaget for fremmøderestriktioner er sårbare unge og voksne samt elever på TAMU, FGU, STU og ASF-klasser.

Derudover gælder det, at elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler i videst muligt omfang skal blive på kostafdelingen/skolehjemmet/efterskolen, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

I dagtilbud og på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal der også være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring og afstandskrav. På ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne skal der endvidere være opmærksomhed på de allerede indføre krav om mundbind. Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.

Posted Under

Skriv et svar