Opdatering af Bekendtgørelse: Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner får nu mere fleksibilitet til at reagere på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra UVM:

De nye regler ændrer ikke, ved, at skoler og uddannelsesinstitutioner som udgangspunkt fortsat skal give almindelig undervisning efter de almindelige regler. De skal dog give nødundervisning, når de for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning.

Nødundervisningen kan iværksættes i en periode på op til fire uger og kan herefter forlænges to uger ad gangen. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal begrunde, hvorfor de nødunderviser, på deres hjemmeside, ligesom de skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom via en formular.

De nye bekendtgørelser, der træder i kraft mandag den 24. august 2020, er:

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk).

Posted Under

Skriv et svar