“Politiet er, endnu igen, gået op på det øverste trin i corona-beredskabet…” Categories: Børn og unge, Politiet, Pressemøde Timelines: _Timeline, Politiet

Pressemøde:

“For politiets vedkommende, der kan jeg sige, at vi er endnu igen gået op på det øverste trin i vores corona beredskab.”

“Det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at det gør vi jo ikke i politiet for at genere hverken befolkningen eller restauratørerne eller andre erhvervsdrivende. Men vi gør det omvendt også for at slå ned på piratfester og andre former for organiseret uansvarlighed.”

“Selvfølgelig ved vi også godt, at de unge skal jo selvfølgelig have en ventil. Der skal være noget. Nu er det her en indsats, der ruller frem til 4. oktober for ligesom at prøve at komme tilbage på normalniveauet, så må vi se derefter, hvad der skal ske.”

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Posted Under

Skriv et svar