Politisk aftale om opgravning af mink Categories: Mink, Regeringen, Smitte Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Regeringen

Nyhed fra Fødevarestyrelsen:

Minkene skal graves op og bortskaffes efter et halvt år, når de ikke længere udgør en smitterisiko.

Fødevarestyrelsen går nu i gang med at forberede forløbet, der indebærer udbud af flere opgaver og en tæt dialog med forbrændingsanlæggene om minkaffaldet. Det er afklaret, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med en fuld miljøvurdering af forløb med opgravning og bortskaffelse. Det er også afklaret, at der skal være en række udbud på opgaver som opgravning, transport og formentlig gylletanke til mellemoplagring. Endelig er det afdækket, at der flere steder er brug for miljøgodkendelser og andre tilladelser, inden man kan gå i gang.

Posted Under

Skriv et svar