Prævalensundersøgelse Del 1: Nye foreløbige resultater fra den repræsentative prævalensundersøgelse af COVID19 Categories: Børn og unge, Mørketal, Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

I den første del befolkningsundersøgelsen, blev i alt 5.200 danskere, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, tilfældigt udvalgt. På det tidspunkt omfattede undersøgelsen borgere fra 30 kommuner, idet kun fem teststationer var aktive, én i hver region.

Ud af de 5.200 inviterede havde 2.427 (47%) valgt at blive testet. Heraf blev 34 fundet positive. Det svarer til en seroprævalens på 1,2% (95%-konfidensinterval 0,7-1,7).

Posted Under

Skriv et svar