Regeringen har opdateret den nationale teststrategi Categories: Plejehjem, Regeringen, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra Sundhedsministeriet:

“Den danske strategi er at holde coronavirus nede, så samfundet kan være så åbent som muligt. Det gør vi ikke mindst med afstand og hygiejne, samt ved test, smitteopsporing og isolation. Når smitten blusser op, som den unægtelig vil gøre, og som vi ser nu, så sætter vi ind lokalt med en opsøgende testindsats, intensiv smitteopsporing og isolation.”

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Test-strategi:

Testning er således en helt central del af indsatsen mod COVID‐19 i Danmark. I takt med udviklingen i epidemien og den samlede indsats for at bremse den er der også
behov for at udvikle teststrategien. Denne teststrategi erstatter den tidligere, der blev offentliggjort i maj 2020.

De overordnede formål med at teste i forbindelse med håndtering af COVID‐19‐epidemien kan beskrives således:

  • Finde personer smittet med COVID‐19 ved at teste intensivt og målrettet med henblik på at behandle de pågældende.
  • Identificere og bryde smittekæder hurtigt ved at sikre selvisolation af den smittede, opspore nære kontakter, forebygge smitte på fx plejehjem og sko‐
    ler, samt håndtere udbrud.
  • Beskytte personer, der er særligt sårbare over for COVID‐19, mod smitte ved at teste sundheds‐ og plejepersonale systematisk og ved at teste målrettet
    ved konkrete smitteudbrud.
  • Overvåge omfanget af smitte i samfundet, herunder også antistoffer, med henblik på at styrke forudsætningerne for en effektiv bekæmpelse af epidemien.
Posted Under

Skriv et svar