Retningslinje: Hvordan børn kan lege sammen Categories: Børn og unge, Restriktioner, Smitte, SST Timelines: _Timeline, SST

Nyhed fra SST:

”Det er vigtigt for børn, at de får lov til at lege og bevæge sig, men det kan være en udfordring at få organiseret det på en tryg måde. Derfor har vi udarbejdet retningslinjer om det. Når børn leger sammen, er det anbefalingen, at det er med få kammerater, de samme kammerater, at de leger udenfor, og at de gør det så kort tid som muligt”.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø

Retningslinjer om børn og legeaftaler:

  • Vær opmærksom på, at ingen af børnene har symptomer på sygdom.
  • Leg med så få andre børn som muligt (1-2), og i så kort tid som muligt.
  • Leg med de samme. Altså ikke nye legekammerater hver dag.
  • Leg helst udenfor. Det mindsker risikoen for smitte, og gør det lettere at holde afstand.
  • Undgå legepladser med for mange børn.
  • Sørg for at børnene vasker hænder tit og grundigt. Hjælp mindre børn.
Posted Under

Skriv et svar