Revaccinationen kommer til at foregå i flere faser Categories: Bivirkninger, Plejehjem, Revaccination, SST, Vaccination Timelines: _Timeline, SST

Nyhed fra SST:

Revaccinationen kommer til at foregå i flere faser. Første fase er allerede i gang med beboere på plejehjem og borgere med særligt svækket immunforsvar og nu tager vi også borgere på 85 år og derover med i denne fase. I den næste fase er det forventningen, at borgere på 65 år og derover, sundhedspersonale og personer i øget risiko vil få et tilbud om revaccination mod COVID-19.

I den næste fase af revaccinationsprogrammet forventer vi, at det vil være relevant at revaccinere de 65-84-årige, personale i sundheds-, social- og ældresektoren og personer under 65 år i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Derfor lægger vi nu en konkret plan for disse grupper, så vi er klar til at gå i gang, når der er behov for det. Det præcise tidspunkt for, hvornår vi går i gang, afhænger af yderligere data, især i forhold til fald i immunitet i de pågældende grupper og bivirkninger. Derudover afventer vi, at vaccinerne bliver EU-godkendt til brug for revaccination af disse grupper.

Det forventes at vaccinen fra Pfizer og Moderna bliver godkendt til revaccination i løbet af oktober. Danmark har lager og kontrakter på et tilstrækkeligt antal mRNA-vacciner til at kunne tilbyde revaccination af den samlede danske befolkning.

“Vi har heldigvis nogle gode og virkelig effektive vacciner i vores program, som beskytter langt de fleste mod alvorlig sygdom som følge af COVID-19. Men der er en del af de ældre på 85 år og derover, som kan have haft en mindre effekt af deres primære vaccination på grund af deres alder, og som desuden har været færdigvaccineret i noget tid, og som samtidig også har en øget risiko for at udvikle mere alvorlig sygdom. Dem vil vi gerne være helt sikre på, at vi får beskyttet godt, og derfor mener vi, at tiden er inde til at tilbyde de allerældste at få et ekstra stik.”

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst

Posted Under

Skriv et svar