Notat: Risikovurdering af COVID-19 i lyset af den fortsatte genåbning og tiltagende dominans af deltavarianten Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

Sundhedsministeriet ønsker et kort notat om status på COVID-19 i lyset af den fortsatte genåbning og tiltagende dominans af deltavarianten (B.1.617.2).

Samlet set vurderes, at des højere et smitteniveau, der ses ved slutningen af sommerferien, når børn og unge møder ind, des mere vil smitten kunne stige efterfølgende. Der er ligeledes en risiko for, at der vil ses stigende smitte henover efteråret, hvor flere personer forsamles indendørs, og virus har bedre vilkår for at smitte videre, såfremt der ikke er opnået flokimmunitet. Det bemærkes, at per 15. juli sker en yderligere forøgelse af åbningstiden for serveringssteder, dvs en lempelse som har et aspekt af en øget åbning af ”nattelivet”. Sammenholdt med omfanget af den registrerede stigning i incidensen vil yderligere genåbninger give risiko for smittestigninger svarende til de i figur 1 beskrevne for fx Holland. En sådan stigning giver risiko for tab af epidemikontrol. Der er i denne risikovurdering ikke foretaget vurdering af den præcise sammensætning af fastholdte restriktioner og disses udmøntning på tværs af sektorer

Posted Under

Skriv et svar