Rapport: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark Categories: Rapporter og notater, Smitte, SST Timelines: _Timeline, SST

Nyhed fra SST:

”Rapporten beskriver, hvordan overvågning og beredskab kan tilpasses til epidemiens udvikling. Vi er nu i en situation, hvor vi skal være klar til med kort varsel at ændre strategi fra inddæmning til afbødning. Vi skal fortsat satse benhårdt på at forebygge smittespredning i samfundet med nye tiltag, samtidig med at vi mindsker sygdomsbyrden og bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt.”

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

Rapport fra SST:

Formålet er at vurdere risici i forbindelse med epidemisk udvikling af COVID-19 i Danmark, herunder at skitsere scenarier og strategier der sikre løbende opskalering af indsatser med det formål at mindske smittespredning, mindske sygdomsbyrden samt begrænse afledte effekter i samfundet.

Ud fra den viden der aktuelt findes om de kliniske forløb af COVID-19 vurderes at 80 % har mild til moderat sygdom og 15% vil have sygdom, der medføre behov for sygehusbehandling og 5 % vil have behov for intensiv sygehusbehandling. Dette betyder, at 11.200 patienter forventes at have behov for indlæggelse over hele epidemiperioden, hvoraf 2.800 forventes at få behov for intensiv behandling. Den estimerede dødelighed for COVID-19 er 0,3 -1% varierende over aldersgrupper. Det betyder, at COVID-19 estimeres at kunne medføre en overdødelighed i størrelsesordenen 1.680-5.600 patienter. Det er dog forventningen, at det danske sundhedsvæsen vil kunne iværksætte særdeles effektive tiltag, der gør at dødeligheden forventes at være i den lave ende af spektret.

Posted Under

Skriv et svar