Selvtest til skoleelever skal være med til at bryde smittekæder Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra Sundhedsministeriet:

På baggrund af den nuværende smittesituation og behovet for at udvide testindsatsen til flere årgange af skoleelever er regeringen og KL enige om, at kommunerne kan supplere testindsatsen på skoler mv. med et tilbud om at teste for covid-19 med antigenselvtest.

Set-uppet kan implementeres således, at børn fra og med 1. klasse, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, får uddelt antigenselvtestkit på skolerne, som de tager med hjem. Herefter vil det være op til eleven sammen med forældrene at foretage testen. Instruktionen i indlægssedlen skal følges i forbindelse med testningen. Kommunerne kan implementere andre løsninger afhængigt af lokale behov.

Selvtest indberettes ikke, og resultatet kommer derfor ikke til at fremgå på sundhed.dk eller i coronapasset.

Det er udgangspunktet, at det samlede test-setup på skolerne ophører den 31. marts 2022.

Posted Under

Skriv et svar