Små børn med luftvejssymptomer kan igen ses hos egen læge uden en COVID-19-test Categories: Børn og unge, Restriktioner, Smitte, SST, Test Timelines: _Timeline, SST

Nyhed fra SST:

Nu kan forældre til børn til og med 6 år få en tid hos egen læge, hvis deres barn har symptomer, som kan være COVID-19, og forældrene vurderer, at barnet skal ses af en læge. Dette er dog kun en mulighed, hvis der ikke i øvrigt er smitte i hjemmet.

Almen praksis modtager allerede i dag alle patienter uden symptomer på COVID-19, uden at de skal have en forudgående negativ test eller lignende. Sundhedsstyrelsens nye retningslinje giver nu også mulighed for, at:

  • Børn til og med 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan ses i almen praksis uden forudgående test, forudsat at der ikke er påvist COVID-19-smitte hos øvrige personer i barnets husstand.
  • Børn over 6 år og voksne med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, vil kunne vurderes efter henvisning til en PCR-test med et hurtigt svar. Analysen bliver prioriteret, så patienten kan modtage en sundhedsfaglig vurdering hos deres læge dagen efter, at de har fået et negativt svar.
  • Børn over 6 år og voksne med luftvejssymptomer feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan ses samme dag i almen praksis, hvis patienterne kan holdes adskilt fra de øvrige patienter. Det gøres fx ved at tilse dem i ydertiden, eller ved at de kan benytte en særlig indgang
  • Børn over 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan henvises til nærmeste fælles akutmodtagelse (FAM), hvis de har behov for at blive vurdereret samme dag, og som ikke kan håndteres i almen praksis.
Posted Under

Skriv et svar