Smittede minkbesætninger skal slås ned Categories: Mink, Regeringen, Smitte Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Politiet, Regeringen

Nyhed fra MFVM:

Der er nu konstateret coronasmitte i 41 minkbesætninger i Nordjylland, ligesom der er mistanke om smitte i yderligere 20 danske minkbesætninger.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesætninger udgør efter myndighedernes opfattelse nu så alvorligt et problem, at regeringen har besluttet at aflive smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte, samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger.

Beslutningen om at aflive minkbesætninger sker på baggrund af myndighedernes vurdering af smitteudviklingen gennem de seneste dage. Baseret på den nuværende situation vil beslutningen kunne medføre aflivning af op imod 100 besætninger, men dette tal afhængige af den fortsatte smitteudvikling og dermed antallet af berørte besætninger.

Posted Under

Skriv et svar