Rapport: Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling Categories: Mørketal, Rapporter og notater, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

”Hvis man ser på den model, vi har udarbejdet på baggrund af tallene, kan man se, at kurven er bøjet af i forhold til et worst-case scenarie hvor epidemien udvikler sig som i Norditalien.”

”Samtidig er der så en tendens til, epidemikurven bøjer af og smittepresset falder. Derfor er det sandsynligt at epidemiforløbet – alt andet lige – er skiftet fra et kortvarigt 12-ugers forløb til et mere langstrakt forløb, hvor toppunktet er lavere. Vi er, populært sagt, på den grønne og ikke den røde kurve.”

Faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut

Notat fra SSI:

Formålet med dette notat er at give status for COVID-19 epidemien og forsøge at fremlægge en prognose for den fremtidige udvikling. Med begrænset viden om mørketal og befolkningens immunitet er det en umulig opgave på detaljeret vis at se langt frem ind i 2020, men det er alligevel muligt at beskrive forskellige scenarier, som kan danne grundlag for den fremtidige håndtering af COVID-19 epidemien.

Såfremt den nuværende indsats fastholdes gennem lang tid, er det sandsynligt, at epidemien vil fortsætte i en relativ afdæmpet form, samtidig med, at risiko for overbelastning af sundhedsvæsenet er reduceret set i forhold til et norditaliensk scenarie. Såfremt man derimod beslutter at ophæve alle tiltag efter den 13. april 2020 vil smittepresset stige betydeligt. Forventningen er, at epidemien vil vokse med en stor udfordring af sundhedsvæsenet, og der vil være meget stor risiko for, at kapaciteten inden for intensiv terapi overskrides.

Posted Under

Skriv et svar