Notat: Anbefalinger og risikovurderinger omkring genåbningen af Danmark Categories: COVID-pas, Restriktioner, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

Efter en længere periode med stabil udvikling i COVID-19 epidemien er der over de seneste uger set stigende smittetal. De vurderes at være relateret til den tidligere gennemførte større genåbning den 21. april. Derudover er der gennemført yderligere lempelser af restriktionerne den 6. maj, som det endnu er for tidligt at kunne aflæse i smittetallene. Smitten drives i høj grad af smittespredning blandt aldersgrupperne under 60 år, hvor det fortsat er de 15-29 årige, som har den højeste smitteforekomst.

SSI vurderer derfor fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten rligt i lyset af, at lempelserne sker med så korte intervaller. Parallelt med den trinvise genåbning er det fortsat SSIs vurdering at der bør foregå en meget detaljeret overvågning af både centrale epidemiologiske indikatorer samt en tæt monitorering af adfærdsindikatorer og aktivitetsdata, således at adfærdsændringer kan imødegås med intensiv kommunikation.

Læs her dokumenterne vedr. genåbning og udfasningen af restriktioner:

Posted Under

Skriv et svar