Staten, KL og fonde giver udsatte børn ferieoplevelser Categories: Børn og unge, Regeringen, Skole og uddannelse Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM), Restriktioner for sport og fritid

Nyhed fra Social- og Ældreministeriet:

Der er etableret et partnerskab mellem staten, KL og fonde, som skal understøtte udsatte børns læring og trivsel efter nedlukningerne under COVID-19. Partnerskabet støtter blandt andet ferielejre og lignende aktiviteter i sommeren og efteråret 2021 med i alt 8,7 mio. kr.

“Det har været et hårdt år fyldt med restriktioner og begrænsninger, og for mange udsatte børn og unge har det betydet isolation og ensomhed. Jeg er glad for, at flere børn kan se frem til en sommer, hvor det i højere grad handler om leg, ture til stranden og nye fællesskaber. Det er den slags sommeroplevelser og gode minder, som kan give varme langt hen på året. Stor tak til fondene og partnerskabet for at bakke op om et vigtigt initiativ.”

Social- og ældreminister Astrid Krag (S)

Fakta om støtte til ferielejre og VILLUM FONDEN:

  • 5 mio. kr. fra sommer- og erhvervspakken fordeles til Blå Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors.
  • VILLUM FONDEN støtter med 1,4 mio. kr. til Ungdomsskoleforeningen til sommeraktiviteter mv. til udsatte børn og unge og med ca. 2,3 mio. kr. til Spejderne til fripladser og indsatser i udsatte boligområder for udsatte børn og unge.
Posted Under

Skriv et svar