Staten, KL og Novo Nordisk Fond investerer 86 mio. kr. i skolebørns læring og trivsel efter COVID-19 Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra Social- og Ældreministeriet:

Et partnerskab mellem staten, KL og en række fonde lancerer nu et initiativ, der med i alt 86 mio. kr. understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner og hjælper dem med at indhente fagligt efterslæb efter COVID-nedlukningen. Heraf bidrager Novo Nordisk Fonden med 50 mio. kr. 25 kommuner med en særlig stor andel af børn i målgruppen er på forhånd udvalgt til at modtage tilbud om økonomisk støtte.

“Vi står over for en meget stor opgave med at hjælpe de her børn til at genfinde lysten til læring og støtte dem, så de ikke fagligt kommer bagud i deres videre skolegang. Ved at investere ekstra i de mest udsatte børn og unge kan vi forhåbentlig forhindre, at ulighed i uddannelse bliver større som følge af COVID-19. Stor tak til fondene og partnerskabet for at støtte en vigtig sag. Jeg ser i høj grad samarbejdet som et nybrud – som et godt eksempel på, hvordan vi alle under COVID-19 har måttet nytænke måden, vi samarbejder på om konkrete samfundsproblemer. Det håber jeg, at vi kan tage med os fremover.”

Social- og ældreminister Astrid Krag (S)

“Vi ved, at nedlukningen ramte nogle børn hårdere end andre. Dem skal vi give et ekstra rygstød, så de kan finde sig til rette igen i skolen og få hjælp til at følge med i det faglige. Derfor skal der lyde et stort tak til fondene og partnerskabet for, at de vil være med til at lave skoleunderstøttende indsatser. Det er et fælles ansvar at løfte de mest udsatte børn, og det er kun godt, at vi står sammen om løsningerne.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Fakta om initiativ for udsatte børns trivsel og læring:

  • Der er i alt afsat 86 mio. kr. til initiativet.
  • Heraf udmøntes nu i alt 77 mio. kr. til længerevarende undervisningsindsatser. 27 mio. kr. er statsligt finansieret, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 50 mio. kr.
  • Midlerne udmøntes til 25 udvalgte kommuner, der er udvalgt på baggrund af registerdata
  • Kommunerne kan få hjælp og vejledning til indsatserne fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Der er i sommers udmøntet knapt 9 mio. kr. til ferielejre og aktiviteter for udsatte børn og unge. Heraf var 5 mio. kr. statsligt finansieret, mens VILLUM FONDEN støttede med knapt 4 mio. kr.
  • Initiativet evalueres af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hertil støtter Egmont Fonden initiativet med viden om udsatte børns læring og uddannelse.
Posted Under

Skriv et svar