Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination af alle over 18 år Categories: Revaccination, SST Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemgået den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt om, hvor længe man kan forvente, at immunitet efter vaccination varer. Det er kendt, at immuniteten falder over tid, og faldet er markant cirka 6 måneder efter 2. stik. På baggrund af det opdaterede vidensgrundlag, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at revaccination er effektiv i forhold til at forebygge faldet i immunitet, og at revaccination giver en bedre beskyttelse mod infektion og mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Den øgede effekt gælder for alle aldersgrupper.

”Siden vi begyndte revaccinationen, har vi gennemgået den nyeste viden og erfaring på området. Det står nu klart, at faldet i immunitet også sker for personer i de yngre aldersgrupper. På den baggrund er der også sket et skred i opfattelsen internationalt. Der er nu stigende faglig enighed om, at man tilbyder revaccination efter samme interval til alle over 18 år. Og når vi i dag går ud og tilbyder det 3. stik til alle over 18 år, så er vi på linje med mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Tyskland, Holland og Norge. Derudover peger Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) på revaccination af alle over 18 år som modsvar mod den faldende vaccineimmunitet.”

Vicedirektør Helene Probst

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sikkert at revaccinere disse grupper, og at der ikke er risiko for nye alvorlige bivirkninger ved et tredje stik. Yngre personer kan dog risikere at få en kraftigere reaktion ved revaccination og dermed flere tilfælde af de kendte bivirkninger, som for eksempel smerter ved indstiksstedet, let feber, utilpashed og hovedpine.

EU-Kommissionen har godkendt, at en 3. dosis Comirnaty® samt en 3. dosis Spikevax®, som kommer fra henholdsvis Pfizer-BioNTech og Moderna, kan gives som revaccination til personer på 18 år eller derover tidligst 6 måneder efter anden vaccination mod COVID-19.

Notat om revaccination af personer over 18 år

Posted Under

Skriv et svar