Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af 12-15-årige Categories: Børn og unge, Pressemøde, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, SST, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, SST

Pressemøde:

Sundhedsstyrelsen har gennemgået det faglige grundlag for vaccination af 12-15-årige, og på den baggrund besluttet at anbefale vaccination mod COVID-19 til dem, som en del af det generelle vaccinationsprogram.

Selvom der er høj tilslutning i de nuværende målgrupper, som omfatter ca. 83 % af befolkningen, så vurderer Sundhedsstyrelsen også, at en udvidelse af målgruppen til de 12-15-årige er nødvendig, for at sikre endnu større immunitet i befolkningen, og dermed sikre kontrol med epidemien i Danmark.

Selvom beskyttelse af børnene selv ikke er det primære mål, så kan der også være fordele for de 12-15-årige, fordi vaccination kan give en større sikkerhed og tryghed for det enkelte barn og familie i forhold til, at de ikke smitter sårbare familiemedlemmer. Samtidig kan vaccination være med til at sikre både børn og familier en hverdag uden test og uden restriktioner, for eksempel i forbindelse med udbrud på skoler.

Det siger det faglige notat:

Samlet set finder Sundhedsstyrelsen, at vaccination mod COVID-19 er effektiv ift. at forebygge infektion med SARS-CoV-2 blandt børn. Alvorlig COVID-19 sygdom er dog sjældent forekommende hos børn og forebyggelsespotentialet ift. indlæggelse eller død blandt børn uden særlige risikofaktorer, vurderes derfor, på trods af den høje effekt, som begrænset.

På det foreliggende vidensgrundlag finder Sundhedsstyrelsen endvidere at den samlede afvejning taler for at vaccination af de 12-15-årige er sikker og effektiv. Det vurderes, at vaccination af denne aldersgruppe kan bidrage til at øge immuniteten i befolkningen og kan være vigtig ift. fortsat kontrol med epidemien i Danmark. Sundhedsstyrelsen finder på den baggrund, at der allerede nu bør planlægges efter at tilbyde vaccination af alle 12-15-årige i Danmark når udrulningen af allerede prioriterede grupperer afsluttet dvs. formentlig i september, og før vintersæsonen indsætter med risiko for øget smitte med SARS-CoV-2 i aldersgrupperne.

Posted Under

Skriv et svar