Sundhedsstyrelsen: Coronapasset er en politisk beslutning Categories: COVID-pas, Restriktioner Timelines: _Timeline, Medierne, SST

Nyhed fra Berlingske:

Siden februar har regeringen ellers understreget vigtigheden af sundhedsfaglige vurderinger i forbindelse med coronapasset. Allerede 3. februar lød det fra regeringen på regeringen.dk:

“Regeringen sætter desuden gang i et arbejde med at udvikle et digitalt coronapas, som hurtigt og nemt kan udrulles, hvis den sundhedsfaglige vurdering tillader det.”
Og videre i samme pressemeddelelse:
“Det er afgørende, at en bred anvendelse af coronapas sker på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, så kontrollen med epidemien bevares.”
13. marts sætter Digitaliseringsstyrelsen så gang i indkøb af den teknologi, der skal blive til coronapasset, og på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside understreges vigtigheden af sundhedsfaglige vurderinger igen:
“Den konkrete anvendelse vil blandt andet afhænge af de sundhedsfaglige vurderinger,« skriver styrelsen.”
Berlingske har spurgt Sundhedsstyrelsen, om Sundhedsstyrelsen har bidraget med sundhedsfaglige argumenter for eller imod coronapasset, og om der ifølge Sundhedsstyrelsen er sundhedsfaglige argumenter for indførelsen af et coronapas. Selvom spørgsmålene specifikt handler om Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurderinger, lyder svaret fra Sundhedsstyrelsen:
“Det er Sundhedsministeriet, der kan svare på spørgsmål om coronapasset.”

Berlingske har nu spurgt Sundhedsministeriet, hvilke sundhedsfaglige vurderinger, der ligger bag coronapasset, og afventer svar.

Posted Under

Skriv et svar