Sundhedsstyrelsen stopper med at anvende Moderna til unge under 18 år Categories: Bivirkninger, Børn og unge, SST, Vaccination Timelines: _Timeline, SST

Nyhed fra SST:

I et nyt nordisk, ikke publiceret studie, undersøges risikoen for hjertehindebetændelse (perikarditis) og hjertemuskelbetændelse (myokarditis) efter vaccination med COVID vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Begge former for hjertebetændelse er allerede kendte, men sjældne bivirkninger ved COVID-19 vaccination. I de foreløbige data, som er samlet fra 4 nordiske lande, bliver der rejst mistanke om øget risiko for hjertebetændelse, ved vaccination med Moderna, selvom antallet af hjertebetændelsestilfælde fortsat er meget lavt.

I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen fortsat, at begge COVID-19 vacciner, både den fra Pfizer/BioNTech og den fra Moderna er særdeles effektive vacciner, som har en vigtig plads i det generelle vaccinationsprogram i Danmark.

”I Danmark har vi ikke set flere tilfælde af hjertemuskelbetændelse, eller at der skulle være nogen forskel på de to vacciner i det danske vaccinationsprogram. Begge er yderst effektive, og vi ser få, og i langt de fleste tilfælde milde, og velkendte bivirkninger. Samtidig står vi i Danmark i en lidt anderledes situation, end de gør i vore to nabolande.”

”I Danmark har det hidtil været sådan, at børn og unge i alderen 12-17 år fortrinsvis er blevet inviteret til at modtage COVID-19 vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Ud fra er forsigtighedsprincip vil vi fremadrettet udelukkende invitere børn og unge til at modtage denne vaccine, ikke mindst i lyset af, at det er for denne vaccine, at der eksisterer den største mængde data fra brugen til børn og unge fra især USA og Israel.”

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg

Se desuden nyhed fra Sundhedsstyrelsen i Norge og Sundhedsstyrelsen i Sverige, samt Island og Finland.

Posted Under

Skriv et svar