Vaccination af de 5-11-årige børn skal være med til at stoppe smitten Categories: Børn og unge, Regeringen, Skole og uddannelse, Smitte, SST, Vaccination Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen:

COVID-19 vaccinen fra BioNTech-Pfizer, Comirnaty®, er netop anbefalet af EMA til vaccination af de 5-11-årige børn. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen vurderet, at vaccinen skal anbefales til børn, da det vil være med til at stoppe smittekæder blandt børnene. EU-Kommissionen ventes at godkende brugen snarest, hvorefter vaccination kan begynde.

”Vi står stadig midt i en epidemi. Den smitsomme deltavariant er med til, at vi lige nu har et høj grad af smitte blandt de yngre børn og smitten spreder sig fra børnene til forældre og bedsteforældre. Når vi anbefaler vaccinationen af børn, er det netop for at nedbringe smitten og stoppe smittekæder og for at øge immuniteten i befolkningen. Det er vigtigt for at få kontrol med epidemien.”

”Vi har gjort alt for at holde skolerne åbne med test og forebyggende initiativer, men vi må konstatere, at der er meget smitte og at det ikke er tilstrækkeligt. Det har stor betydning for både børn og forældres hverdag. Vaccinerne kan være medvirkende til, at børnene får en normal hverdag tilbage.”

Vicedirektør Helene Probst

Sundhedsstyrelsen har sammen med en ekspertgruppe gennemgået det faglige grundlag for vaccination af børnene. Sundhedsstyrelsens vurdering er, at det er sikkert og effektivt at vaccinere børn mod COVID-19.

Det er sjældent, at børn bliver alvorligt syge med COVID-19, men børnene kan risikere at smitte deres forældre og bedsteforældre, der kan blive syge. Selv om beskyttelse af børnene ikke er det primære mål, kan vaccination af de 5-11-årige give en større sikkerhed og tryghed for det enkelte barn og familien, fordi det mindsker risikoen for at smitte sårbare familiemedlemmer. Samtidig kan vaccination være med til at sikre, at børnene får en mere normal hverdag uden risiko for hjemsendelser fra skoler, behov for testning, smitteopsporing mv.

Notat: COVID-vaccination af 5-11-årige børn

Hjemmeside: vaccination af 5-11 årige

Pjece: Nu kan dit barn på 5-11 år blive vaccineret mod COVID-19

Pjece: Gode råd – Giv dit barn en god oplevelse af vaccination mod COVID-19

Posted Under

Skriv et svar