Verdens største undersøgelse om COVID-19-senfølger sat i gang Categories: Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

Statens Serum Institut (SSI) iværksætter nu EFTER-COVID-undersøgelsen. EFTER-COVID er en omfattende kortlægning af danskernes helbred under og efter epidemien med særlig fokus på fysiske og psykiske senfølger efter COVID-19-epidemien. Undersøgelsen bliver den hidtil største og mest detaljerede af sin art i verden.

EFTER-COVID er en spørgeskemaundersøgelse, og planen er at invitere cirka 600.000 borgere, der er blevet testet for COVID-19. De første invitationer sendes via e-boks søndag den 1. august 2021. Derefter vil der løbende blive sendt invitationer ud, og jo flere, der hjælper med at deltage, jo klarere et billede kan vi få over, hvor omfattende COVID-19-senfølgerne er.

“Værdien af vores undersøgelse afhænger i høj grad af, at mange besvarer spørgeskemaerne. Uanset om folk har været smittet eller ej, er deres deltagelse helt afgørende for undersøgelsens succes. Derfor håber vi meget, at rigtigt mange danskere kan se værdien i at bidrage til at få afklaret, hvordan epidemien har påvirket befolkningens helbred.”

“I undersøgelsen spørger vi ind til folks helbred både før og efter eventuel smitte med COVID-19 og følger deltagerne helt op til 18 måneder efter, de er blevet testet for COVID-19. Derved håber vi at få et klart billede af, hvor lang tid eventuelle senfølger varer, og om de kan opstå lang tid efter infektion. Dette vil være helt ny viden.”

Professor Anders Hviid

EFTER-COVID-undersøgelsen har som nævnt særligt fokus på at afdække, hvilke senfølger der optræder efter covid-19, hvor hyppige senfølgerne er, og hvor lang tid de varer. Med senfølger forstås symptomer, der optræder efter den akutte fase af sygdommen er overstået. Man ved, at senfølger kan være langvarige og alvorlige hos nogle personer, men omfanget i befolkningen er dog på nuværende tidspunkt ikke kendt.

Posted Under

Skriv et svar