“Vi har bemyndigelse til – fra regeringen – at trække på alle ressourcer…” Categories: Mink, Politiet, Pressemøde Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Politiet

Pressemøde:

“Derfor er vi nu i Den nationale operative stab gået i gang med at planlægge en tværgående og stærkt intensiveret myndighedsindsats. … Det handler ikke kun om politiet og myndighederne og minkavlerne. Det handler om hele befolkningen. Det handler grundlæggende om befolkningens sundhed. … Det er politiet blevet bedt om at sætte sig i spidsen for via Den nationale operative stab, sammen med fødevaremyndighederne, sammen med Forsvaret, sammen med beredskabet og sammen med minkavlerne.”

“Det handler ikke kun om os selv i Danmark. Det handler ikke kun om politiet og myndighederne og minkavlerne. Det handler om hele befolkningen. Det handler grundlæggende om befolkningens sundhed.”

“Vi har bemyndigelse til fra regeringen at trække på alle ressourcerne i både fødevaremyndigheder, beredskabsmyndigheder, forsvar, politi og så videre.”

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Posted Under

Skriv et svar