“Vi skal passe på hinanden…” Categories: Børn og unge, Plejehjem, Pressemøde, Regeringen, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen

Pressemøde:

“Coronavirus er en sygdom, som rammer hårdt. Især for ældre mennesker med en kronisk sygdom eller andre, der af den ene eller anden sundhedsårsag er svækket. Og det er også en virus, vi må forvente kan have store konsekvenser for virksomheder, lønmodtagere – og sætte økonomien under pres verden over.”

“…der er grund til at sætte en tyk streg under nu, at vi skal passe på de mest udsatte i vort samfund. Vi skal passe på hinanden…”

Den 18. marts 2020 afgav Styrelsen for Patientsikkerhed påbud til kommunalbestyrelserne om, at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

“Den strategi, de danske myndigheder har valgt, handler grundlæggende om, at forsinke spredningen af virussen mest muligt. Det er en strategi, der selvfølgelig først og fremmest handler om at begrænse antallet, der bliver syge i Danmark. Det handler om […] den samlede kapacitet i vores sundhedsvæsen…”

“Jeg gentager det her også for at understrege, at ingen af os skal gå i panik i den her situation, men vi skal handle. Og vi skal handle tidligt i stedet for sent, og derfor præsenterer vi i dag en række nye foranstaltninger og forholdsregler.”

Danskerne hamstrede ind. “Der er lange køer ned til væggen i mange af vores butikker. Det har vi ikke prøvet før en onsdag aften, så vi holder åbent i butikkerne til der ikke er flere mennesker” Pressechef hos Salling Group Kasper Reggelsen

“Og meldingen fra vores side som regering til myndighederne er klart – I skal gøre dét, der er nødvendigt. Og som statsminister vil jeg hellere have, at vores myndigheder går et skridt for langt på et givent område end et skridt for lidt. Og så må vi tage den evaluering på et andet tidspunkt.” 

Statsminister Mette Frederiksen (S) 

Vi vil forvente at se flere smittede i Danmark, og vi vil også forvente at se smittespredning i det danske samfund. Men vi kan gøre rigtig, rigtig meget for at forebygge, at vi får udbredt smitte, og hvis epidemien rammer os, at den bliver mildere og senere og kommer hen på foråret.”

“Mange, der bliver ramt af corona, bliver ikke særligt syge, og derfor er der nogen, der kan gå rundt og tænke, at man ikke har grund til bekymring. Men det skal vi ikke tænke, vi skal tænke på, at vi som samfund skal være bekymret for dem, som bliver alvorligt syge af corona smitte…”

“Den her sygdom ser ikke ud til at ramme børn i særlig stor udstrækning. Og børn ser heller ikke ud til at være smittespredere i særlig stor udstrækning – i modsætning til den pandemi, vi havde i 2009. Mens ældre og kronisk syge er risikogrupper.”

“Og meldingen fra vores side som regering til myndighederne er klart – I skal gøre dét, der er nødvendigt. Og som statsminister vil jeg hellere have, at vores myndigheder går et skridt for langt på et givent område end et skridt for lidt. Og så må vi tage den evaluering på et andet tidspunkt.” 

“I forhold til ansigtsmasker, så er der er ikke dokumentation for, at det forebygger smitte. Så dét man ser i de asiatiske lande, som også er meget kulturelt og traditionelt præget – det er ikke vores anbefaling, at vi alle sammen skal gå rundt med ansigtsmaske.” 

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

Posted Under

Skriv et svar