Notat: Vurdering af effekten af udfasning af coronapas Categories: COVID-pas, Rapporter og notater, Smitte, SST, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SST

Notat fra SST:

Statens Serum Institut er af Sundhedsministeriet blevet bedt om at foretage en sundhedsfaglig vurdering af smitterisici og de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning. Der er for en række aktiviteter vurderet betydning af risiko for smittespredning, såfremt brug af
coronapas udfases for den enkelte aktivitet. Der er anvendt samme metode som ved tidligere vurderinger med udgangspunkt i Rapport fra Den faglige Referencegruppe ultimo januar 2021.

Vurderingen er behæftet med stor usikkerhed.

Posted Under

Skriv et svar